Onze algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten die FlexVet sluit, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing tenzij expliciet anders overeengekomen.
De meest actuele algemene voorwaarden kunt u hieronder downloaden.