Voor dierenarts, paraveterinair en overig veterinair personeel

Werken aan de voedselveiligheid in een dynamische werkomgeving?

In opdracht van de NVWA zoeken wij voor keuringswerkzaamheden voor zowel rood- als witvlees in de regio’s Noord, Oost en Zuid Nederland en op Texel

meerdere  TOEZICHTHOUDEND DIERENARTSEN (practitioners)  (m/v)

Een baan voor langere tijd waarbij u werkzaam bent in een innovatieve bedrijfstak met veel oog voor dierenwelzijn.

De werkzaamheden bestaan uit het toezichthouden op keuringen en verzorgen van de administratieve afhandeling van keuringswerkzaamheden in slachterijen in de genoemde regio’s.
U houdt toezicht op het welzijn van dieren. U controleert het naleven van de regels in slachthuizen, Indien nodig en gewenst, treft u passende maatregelen. U adviseert over de uitvoering van wet- en regelgeving in de praktijk. Uw werkplek is binnen de grote, middelgrote en kleine slachterijen.

Geboden:
– Functie als dierenarts-practitioner in dienst van FlexVet en gedetacheerd bij de NVWA . Ook mogelijk als zelfstandige/ ZZP basis
– Aanstelling en beloning volgens de geldende regeling voor dierenarts-practitioners via FlexVet. Neemt u contact met ons voor   nadere informatie hierover.
– Startdatum opleiding april 2018.

Vereist:
– Gediplomeerd en bevoegd dierenarts.
– Goede contactuele en sociale vaardigheden.
– Competenties gericht op handhaven en corrigeren.
– Bereidheid tot werken op onregelmatige tijden.
– In bezit van geldig Nederlands rijbewijs.
– Verklaring Omtrent het Gedrag. Deze hoeft pas te worden aangevraagd en overlegd na de werving & selectieprocedure.

Door de specifieke aard van de werkzaamheden en het bestaande kwaliteitssysteem dienen nieuwe medewerkers geschoold en ingewerkt te worden volgens de daarvoor geldende procedures. Voorafgaand aan de opleiding wordt verwacht dat u minimaal 1 dag meeloopt in het slachthuis. De opleiding start in april 2018 en bestaat uit een theoretisch gedeelte en training-on-the-job van 200 uren. De inwerkperiode strekt zich uit over een periode van een aantal maanden. Na een beoordeling of de werkzaamheden uitgevoerd worden zoals vereist, kan de nieuwe medewerker zelfstandig tewerkgesteld worden.

Indien u belangstelling heeft stuur dan uw actuele CV en motivatiebrief vóór 23 februari naar info@flexvet.nl.

Voor nadere informatie kunt u ook contact opnemen met Yvonne van Roon of Hans van Embden. 053-5725548 of info@flexvet.nl