Voor dierenarts, paraveterinair en overig veterinair personeel

Werken aan de voedselveiligheid in een dynamische omgeving? (gesloten)

De werkzaamheden bestaan uit het toezichthouden op keuringen en verzorgen van de administratieve afhandeling van keuringswerkzaamheden in slachterijen in de regio Apeldoorn.
U houdt toezicht op het welzijn van dieren. U controleert het naleven van de regels in slachthuizen, Indien nodig en gewenst treft u passende maatregelen. U adviseert over de uitvoering van wet- en regelgeving in de praktijk. Uw werkplek is binnen de grote, middelgrote en kleine slachterijen.

Geboden:
– Functie als dierenarts-practitioner in dienst van FlexVet en gedetacheerd bij de NVWA . Ook mogelijk als zelfstandige/ ZZP basis
– Aanstelling en beloning volgens de geldende regeling voor dierenarts-practitioners via FlexVet. Neemt u contact met ons voor   nadere informatie hierover.
– Startdatum opleiding 17 januari 2018.

Vereist:
– Gediplomeerd en bevoegd dierenarts.
– Goede contactuele en sociale vaardigheden.
– Competenties gericht op handhaven en corrigeren.
– Bereidheid tot werken op onregelmatige tijden.
– In bezit van geldig Nederlands rijbewijs.
– Verklaring Omtrent het Gedrag. Deze hoeft pas te worden aangevraagd en overlegd na de werving & selectieprocedure.

Door de specifieke aard van de werkzaamheden en het bestaande kwaliteitssysteem dienen nieuwe medewerkers geschoold en ingewerkt te worden volgens de daarvoor geldende procedures. De opleiding start op 17 januari 2018 en bestaat uit een theoretisch gedeelte en training-on-the-job van 200 uren. De inwerkperiode strekt zich uit over een periode van een aantal maanden. Na een beoordeling of de werkzaamheden uitgevoerd worden zoals vereist, kan de nieuwe medewerker zelfstandig tewerkgesteld worden.

Interesse?  Stuur dan uw actuele CV en motivatiebrief voor 4 december naar info@flexvet.nl of bel 053-5725548 en vraag naar Hans van Embden of Yvonne van Roon.