Voor dierenarts, paraveterinair en overig veterinair personeel

Detachering en payroll

Heeft u (tijdelijk) personeel nodig? Kies voor detachering of payroll via FlexVet.

Detachering

Bij detacheren verzorgt FlexVet het hele traject van werving en selectie tot en met het werkgeverschap met alle daarbij behorende verplichtingen. FlexVet beschikt over een databank met een groot aantal kandidaten die flexibel inzetbaar zijn.

Payroll

Bij payroll zorgt u zelf voor de werving en selectie van de juiste kandidaat. De kandidaat van uw keuze komt vervolgens bij FlexVet in dienst. Dit kan gaan om tijdelijke of vaste medewerkers.

FlexVet neemt u het werkgeverschap graag uit handen. Te denken valt aan alle specialistische, juridische, administratieve werkzaamheden, zoals de salarisadministatie, verloning en afdracht van sociale premies. U loopt geen arbeidsrechtelijke risico’s bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Dankzij onze flexibele contractvormen kunt u uw kandidaten op elk moment inzetten. Ook kunnen wij de verloning van stagiaires verzorgen.

Onze payrolltarieven zijn uiteraard lager dan onze detacheringstarieven.

Doen waar u goed in bent

Terwijl u uw tijd volledig kunt wijden aan uw cliënten en doet waar u goed in bent, doet FlexVet waar FlexVet goed in is: het regelen van uw personeelszaken.

Wilt u meer weten? Neem nu contact met ons op.