Voor dierenarts, paraveterinair en overig veterinair personeel

BPL

Wat is de BPL?

De Belangengroep Praktiserende dierenartsen in Loondienst laat de stem horen van een zeer snel groeiende groep dierenartsen die in loondienst werken in de dierenartspraktijk. In het verleden werden zij niet of nauwelijks collectief vertegenwoordigd en daar bleek wel degelijk behoefte aan te zijn. Daarom is in 2002 de BPL opgericht.

Wat doet de BPL?

 • Behartigen sociaaleconomische belangen van praktiserende dierenartsen in loondienst.
 • Uitbouwen en verbeteren van de CAO.
 • Voorzien in een overleg- en adviesorgaan voor praktiserende dierenartsen in loondienst.
 • Vertegenwoordigen dierenartsen in loondienst in relevante bestuurlijke organen op diergeneeskundig gebied in Nederland.

Hoe doet de BPL dat?

 • CAO-onderhandelingen voeren met de werkgevers (BPW).
 • Aansturen en ondersteunen bestuurlijke vertegenwoordigers in veterinaire overlegorganen namens de BPL.
 • Advies geven aan de individuele practicus in loondienst en studenten die binnenkort afstuderen.
 • Doorverwijzen naar relevante adviseurs.
 • Informatievoorziening via website en nieuwsbrieven.
 • Relevante partijen zoals de KNMvD en de faculteit adviseren en consulteren over de positie van de practicus in loondienst.

Mijlpaal: eerste CAO

Op 13 juni 2006 zijn de handtekeningen gezet onder de eerste CAO voor dierenartspraktijken in Nederland (en Europa) door de BPW (namens de werkgevers), de BPL (namens de dierenartsen in loondienst) en de Bonden CNV Publieke Zaak en AbvaKabo (namens de dierenartsassistenten).

Voordelen lidmaatschap

Als werknemersvereniging kan de BPL alleen goed functioneren met steun van een grote achterban. Hoe meer leden, hoe meer invloed de BPL heeft tijdens de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden.

Lid worden

Afgestudeerde dierenartsen betalen €50,- per jaar.

U kunt lid worden door het aanmeldingsformulier op de website van BPL in te vullen, of u kunt schrijven naar:

Secretariaat BPL
Postbus 85175
3508 AD Utrecht
email: info@bpl-dierenartsen.nl

Student-lidmaatschap

Als student diergeneeskunde kunt u ook lid worden van de BPL, dit is gratis en betreft dan het kandidaat-lidmaatschap. Ook hiervoor kunt op onze website terecht.

Meer weten over de BPL?

Kijk op www.bpl-dierenartsen.nl

Daar vindt u onder andere:

 • Tekst van de CAO
 • Informatie over het BPL bestuur
 • Antwoorden op veelgestelde vragen
 • Vragenformulier voor uw eigen vragen
 • Actuele informatie
 • Onze nieuwsbrieven
 • Contributiegegevens